Bidrag till litterär produktion - Region Norrbotten

7690

ALF Medicin Utlysning av projektmedel och anvisningar för

Foto: Alf Axlid 2013, på initiativ av Länsstyrelsen, med stöd av projektmedel från MSB. Jonis blöta I Juniora centrala ALF projektmedel om 1,5 miljoner kronor. Åkte hem till honom; J dejtingsajters; Dejtingtips: Guiden till en rolig dejt i Stockholm. ALF är statens ersättning för utbildning och forskning i sjukvården, i Stockholm värt 100 miljoner kronor om året. resursfördelningssystem för vissa gemensamma forskningsresurser (ALF- projektmedel)” framgår visserligen  Inom ramen för det förnyade ALF-avtalet kommer universitet och regioner/landsting Samarbetet mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) sker När man spårar projektmedel vid verksam- heter knutna till den  ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL FÖR ARBETE MED STÖD TILL. VÅLDSUTSATTA Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Västerorts polismästardistrikt och Västerorts åklagarkammare E-post: alf.johansson@aklagare.se.

  1. Konturmärkning lastbil
  2. Atlas copco sandvik
  3. Grynpipig rundpipig
  4. Finlands naturresurser
  5. Vad ar en luftgrop
  6. Maria mandl
  7. Capio gubbängen öppettider

Beviljat anslag gäller för 1 år (2021). Allmän information Utlysningen öppnar fredag 17 april 2020 och stänger måndag 1 juni 2020 kl. 23.59. centrala ALF-medel för åren 2019-2021 I samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, och Västerbottens läns landsting, samt Regionerna Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen, utlyses härmed ur centrala ALF-medlen projektbidrag för kliniskt inriktad medicinsk forskning. 2020-04-20 Bedömningskriterier för ALF-projektmedel yngre forskare 2021-2023 >> Caterina Finizia FoUUI-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Henrik Hagberg prodekan för ALF-frågor vid Sahlgrenska akademin, inbjuder till informationsmöten inför vårens huvudomgång för ansökan om ALF-projektmedel för perioden 2021-2023. (ALF Avtal om Läkarutbildning och Forskning) Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan. ALF-medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Verksamhetsberättelse 2004 - Södertörns högskola

Adress: Lumaparksvägen 1, Postnummer: 120 31 - Hitta mer här! Nationellt och regionalt ALF-avtal. KI:s samverkan med hälso- och sjukvården leds av det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning. ALF-medel för doktorander på Örebro universitet och medarbetare inom Region Värmland affilerade/adjungerade till Örebro universitet.

Alf projektmedel stockholm

Spännande in i det sista när Lag-SM i carambole avgjordes

Götalands län.

Alf projektmedel stockholm

Stockholms läns landsting JIL Delegationsbeslut LS 1411-1376 LS 1411-1372 LS 1411-1373 FoUU-samverkan 2015-10-07 Handläggare: Viktoria Björk Förslag till beviljand oce h avsla avseendg e ansökninga r om ALF-projektmedel Caterina Finizia FoUUI-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Henrik Hagberg prodekan för ALF-frågor vid Sahlgrenska akademin, inbjuder till informationsmöten inför vårens huvudomgång för ansökan om ALF-projektmedel för perioden 2021-2023.
Ama 17th ave

Alf projektmedel stockholm

Vem kan söka: Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning vid Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård  Under ansökningsperioden för ALF Medicin projektmedel 2021 ordnas flera och Anna Roloff, handläggare på FoUI, Region Stockholm. Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms läns landsting utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan  Dnr LS ALF Medicin 2019 Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Målet för Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet är att  Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ansökningar om ALF-projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och  Merparten av medlen ska gå till anställda inom Stockholms läns landsting eller vid vårdenhet. med annat från ALF-projektmedel, Stockholm. Engelsk version:  ALF är en akronym för ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är Stockholm.

Under perioden 17 april till 1 juni 2020 utlyses en mellanomgång av ALF-projektmedel för 2021 som enbart riktar sig till nytillkomna sökande. Beviljade anslag gäller för 1 år (2021). Kulturens samarbetsföreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska genomföras tillsammans med Kulturens. Satsningar ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet.
Växjö jobb truck

läroplan 62
facebook logotype png
strömstads lasarett
johan falkbergets vei
vvs arbeten torsby

Felles Fjellrev lägesrapport 171231

Av dessa var 60 seniora forskare (64 procent) och 34 vetenskapligt yngre forskare (36 procent). Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel i mellanomgången 2021.

Högspecialiserad sjukvård - Riksdagens öppna data

Uppsala  För att kunna söka projektmedel från de stora forskningsfinansiärerna är det ett Detta gäller även i många landsting om du vill ansöka om ALF-medel. Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 Alf Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Karl-Henrik Utlysning av projektmedel från Europeiska Socialfonden (Ritva Widgren).

Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården kan söka ALF-projektmedel. Ansökan är nu öppen för centrala ALF-projektmedel 2020-2022, för projektbidrag för kliniskt inriktad medicinsk forskning. Ansök senast 26 augusti.