Nytänkande inom äldreomsorgen lönar sig i längden

566

Salutogent förhållningssätt vård och omsorg - unsocialistic

Abstract. Göteborgs Stad tog år 2008 beslutet att införa salutogent arbetssätt. Detta innebar att inom fyra år skulle alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent förhållningssätt innebar. Vid kontakt med äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall alla mötas av kompetent och vänlig personal som inger förtroende. Omsorgen och vården ska genomsyras av ett salutogent synsätt, det vill säga med fokus på hela människans livssituation och faktorer som befrämjar hälsa.

  1. Pizzabageriet öppettider
  2. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning arbete
  3. Anette andersson

Salutogenes Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar Under 2013 beslutade Jönköpings kommun om att införa en salutogen äldreomsorg i syfte att uppfylla det tillägg i SoL från 2011. Som ett led i att införa detta salutogena arbetssätt togs beslut om att övergå från detaljbeslut till rambeslut. Rambeslut är arbetssätt som syftar till att i Undersköterska äldreomsorg passar dig som vill jobba med vård och omsorg av äldre.

ETT VÄRDIGT ÅLDRANDE - Openlab

Det salutogena perspektivet bidrar inom Nu går startskottet för ett salutogent arbetssätt inom hela Göteborgs Stads äldreomsorg. 8.000 anställda har bjudits in till två inspirationsdagar. − Det handlar om en maktförskjutning till den enskilde äldre och den personens behov, säger Kerstin Hansson, projektsamordnare för det salutogena arbetssättet inom Göteborgs Stad.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

Rehabiliterande arbetssätt - Örebro kommun - fördjupning

Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala Salutogent arbetssätt Ett salutogent synsätt innebär att vi ser till det friska hos individen för att bidra till ökad livskvalitet och känsla av sammanhang. Projektet har erbjudit kompetensinsatser kring det salutogena arbetssättet, som innebär att vi tar tillvara våra omsorgstagares förmågor och resurser för att ge värdigt liv och välbefinnande. salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna?

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

2 Salutogent arbetssätt i hemtjänst, särskilt boende och omsorg. En kurs framtagen för och genomförd med personal och ledare i Hultsfreds kommun. Kursen ges fortsättningsvis av kommunen till nyanställd personal. Kontaktperson; Gunilla Olsson. 3.
Raffes göteborg

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

– En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt. Författare: Lina Fransson Anledningen till studiens start, var när jag själv uppmärksammade hur en brukare inte Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen.

Det innebär att man ska se till det friska och arbeta hälsofrämjande. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet. Det är på denna teoribildning kursens fokus ligger. Kursen ger kunskap om salutogen teori, perpektiv på hälsa och hälsofrämjande, känsla av sammanhang, aktuell forskning samt ger exempel på tillämpning i praktiken.
Rusta kiruna oppettider

energideklaration försäljning fastighet
handelsbanken genomsnittsränta bolån
dikt om mobbning
sveg kommun.se
göteborg kommun karta

Salutogent förhållningssätt och ett värdigt liv inom - MUEP

Vid kontakt med äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall alla mötas av kompetent och vänlig personal som inger förtroende. Omsorgen och vården ska genomsyras av ett salutogent synsätt, det vill säga med fokus på hela människans livssituation och faktorer som befrämjar hälsa. Personcentrerade arbetssätt kan förebygga svåra situationer som annars kan leda till tvångs- och begränsningsåtgärder. Under vinjetten Nollvision kan du ta del av många lärande exempel. Detsamma kan gälla om du vill finna vägen till en salutogen verksamhet.

CPY Document Title - Dals-Eds kommun

På ett äldreboende kan man till exempel se till att  av BG Eriksson · Citerat av 2 — Referensgruppen har påpekat vikten av både ett patogent och ett salutogent synsätt i äldreomsorgen men också uttryckt att de anser att det finns  Vad betyder och innebär salutogenes och vad är ett salutogent synsätt i vårt uppdrag? Den salutogena teorin och idéen - Aaron Antonovsky och de centrala  12 maj 2010 — Nu går startskottet för ett salutogent arbetssätt inom hela Göteborgs Stads äldreomsorg. 8.000 anställda har bjudits in till två inspirationsdagar.

vända en verksamhet – från en patogen till en salutogen äldreomsorg. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Med det menas att vi arbetar hälsofrämjande utifrån dina egna förutsättningar för att skapa en känsla av  21 dec 2020 Biståndshandläggare Stefani älskar sitt jobb! Hon tycker det bästa är att kommunen har ett salutogent arbetssätt och arbetar tvärprofessionellt. 24 mar 2017 Vad menas med ett salutogent perspektiv? Ett lärande arbetssätt ger medarbetarna möjlighet att skaffa sig kunskaper som står i relation till  Om arbetsplatsen Leanlink Äldreomsorg har cirka 1 200 tillsvidareanställda har ett professionellt förhållningssätt och arbetar utifrån ett salutogent arbetssätt.