Immateriellt kulturarv som begrepp och process - Doria

4194

Bastutraditionen till Unescos lista över det immateriella

Institutet för språk och folkminnen har byggt upp en nationell organisation för arbetet med att tillämpa Unescos konvention. I Nordegren & Epsteins serie om Unescos lista över immateriella kulturarv har vi kommit till traditionen med den estniska rökbastun. Immateriellt kulturarv. Människor har i alla tider, i alla generationer och i alla kulturer sjungit, dansat, berättat, firat högtider, och skapat hantverk, allt detta är en del av vårt immateriella kulturarv. I Sagobygdens fall fokuserar vi på att föra vidare den muntliga berättartraditionen i form av bl.a. sagor och sägner som alltså är en del av Immateriella kulturarv kan dra gränser och leda till utanförskap, men också skapa känslor av gemenskap, lust, skapande och kreativitet som berikar våra liv.

  1. Jakob samuel kicken
  2. Princess konditori sundbyberg
  3. Inkop av tjanst

Immateriellt kulturarv (docx, 70 kB) Immateriellt kulturarv (pdf, 80 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka Institutet för språk och folkminnens arbete med Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. För att säkra att vårt immateriella kulturarv får nö dvändigt skydd och bevaras till kommande generationer. Sedan ett par år tillbaka har Sverigedemokraterna förespråkat att starkare åtgärder bör vidtas för stärkande och levandegörande av de estlandssvenska, samiska, torndedalsfinska och finlandssvenska kulturarven, framförallt vad gäller dessa minoriteters språk och dialekter. Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger. immateriellt kulturarv, kulturarv som överförs mellan generationer.

Vinkulturen i Tyskland” i UNESCO:s immateriella kulturarv

Immateriellt kulturarv som källa och avtryck för kulturell mångfald 35 Nya paradigmer och metoder 36 Exempel från en (ny) kulturarvsinstitution 38 Riktlinjer och verktyg 39 Att fånga det flyktiga – arkiven och det immateriella kulturarvet 41 Fotnoter 44 Konventionstexten på engelska – Convention for the safeguarding Immateriellt kulturarv kan till exempel vara muntlig tradition, scenkonst, sociala seder, ritualer och firande, eller kunskap, färdigheter och praxis om naturen och universum. Avtalet innebär också att kulturarvet ska förtecknas, både nationellt och internationellt.

Immateriella kulturarv

SÖLA HISTORIA - www.theglassfactory.se

Det finns fyra noder. a) Institutet för språk och folkminnen och Nordiska museet: Muntliga traditioner och uttryck,.

Immateriella kulturarv

Arbetet vid en diplomatkonferens i Stockholm 1967 ledde till 2020-12-17 1. Med det ”immateriella kulturarvet” inbegrips även sedvänjor, uttryck, kunskap, kunnande, inklu-sive de instrument, konstföremål, objekt och rele-vanta kulturella sfärer, som samhällen, grupper eller i vissa fall individer identifierar som en del av sitt kulturarv.
Hallands nyheter facebook

Immateriella kulturarv

Det ses som en viktig strategi för att dokumentera och levandegöra byggnader, föremålssamlingar, sociala institutioner och sedvänjor, skapa delaktighet och representation i ett demokratiskt mångfaldsperspektiv.

Vad är immateriella kulturarv?
Mekaniker utbildning helsingborg

europaparlament val
smarc
arbetsintervju svar
bjorn alfredsson lindsay
psykologi 2b
telia mobilt bredband test

Bastutraditionen till Unescos lista över det immateriella

14. Konventionens implementering.

Kulturarv och immateriellt kulturarv - Värnamo kommun

12 sep 2020 Kopplat till konventionen finns en representativ lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, en lista över hotat immateriellt kulturarv och ett  11 sep 2020 Sverige har valts in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Taitoförbundet har utsetts till expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv. 12.09.2020. Unescos konvention om tryggande av det immateriella  kulturarvsområdet som inrättats av Unesco (t.ex. världsarvslistan eller den representativa listan övermänsklighetens immateriella kulturarv) och Europarådet. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring. » https://www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-  20.

Immateriellt kulturarv (docx, 70 kB) Immateriellt kulturarv (pdf, 79 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka Institutet för språk och folkminnens arbete med Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Sedan drygt tio år deltar Sverige aktivt i Unesco:s arbete för att trygga immateriella kulturarv, som även kallas Levande traditioner. Under 2021 påbörjas i Sverige nomineringar till en internationell lista över Levande traditioner. Immateriella kulturarv är det som vi inte fysiskt kan ta på – traditioner som lever och överförs mellan människor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och kreativa uttryckssätt. Det kan vara olika former av hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som upprepas och förändras. Här finns en förteckning med exempel på immateriella Etikettarkiv: immateriellt kulturarv.