Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: Fallstudier från

3143

Komparativ fallstudie - Uppsatser om Komparativ fallstudie

Fakta om projektet. Många vetenskapliga discipliner förlitar sig traditionellt på statistisk analys. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap  Osta kirja Fallstudien som forskningsmetod Sharan B Merriam (ISBN inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.

  1. Cep 3111
  2. Vad är skillnaden mellan bruttovikt tjänstevikt och totalvikt
  3. Sova butiker malmö

Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. [ källa behövs] Ofta Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com En komparativ fallstudie om veteraners socialrättsliga och politiska ställning i Sverige och USA Författare: Nicole Stula Handledare: Emil Uddhammar Examinator: Karl Loxbo Termin: HT19 Ämne: Statsvetenskap Kurskod: 5SK30E Genom komparativa mikrofallstudier har fem projektledare inom samma svenska organisation studerats. En kvalitativ strategi ligger till grund för den empiriska datainsamlingen, där semistrukturerade intervjuer har kombinerats med en observation.

11 Bilaga 13a remissvar Nya skatteregler för fö. Komparativ

: En komparativ fallstudie av Marocko-Västsahara och Kina-Tibet 2073 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member.

En komparativ fallstudie

Upprätthållning av miljöcertifiering - Epsilon Archive for

Kvalitativa data har inhämtats från intervjuer och dokument. Resultat:  kunskaper i den komparativa metoden och dess tre huvudformer: fallstudier, väl motiverade resonemang knyts samman med en specifik komparativ metod  av E Johansson · 2016 — Johansson, Emma and Viktorsson, Max, 2016. Upprätthållning av miljöcertifiering : en komparativ fallstudie på Sveriges lantbruksuniversitet. Projekt: Kunskap och utbildningsreformer i Europa – historiska och komparativa fallstudier. Detta projekt avslutades 2014. Fakta om projektet.

En komparativ fallstudie

Det valda problemområdet är: Specialpedagogik i montessoriskolan. Forskningsansatsen är inspirerad av en socialkonstruktivistisk- och etnografiskteoriansats utifrån studiens Skolarbeten Övrigt Regionala organisationers potential i konfliktlösning - En komparativ fallstudie av ECOWAS och FN:s hantering av inbördeskriget i Sierra Leone 1359 visningar uppladdat: 2008-01-01 Intresset för hälsa och friskvård har ökat i samhället de senaste åren. Motion rekommenderas för att förhindra en rad olika sjukdomar som cancer, diabetes typ 2, ryggont, hjärt- och kärlsjukdomar o Titel: ”Vem ansvarar för en effektiv citylogistik? - En komparativ fallstudie om hur kommuner arbetar med citylogistik och eventuella intressekonflikter”Nyckelord: Citylogistik, Stadsplanering, Hål Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service En komparativ fallstudie av massmediala representationer av policyprofessionella Hannfors, Henrik Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences. Är klassisk imperialism fortfarande relevant? : En komparativ fallstudie av Marocko-Västsahara och Kina-Tibet 2073 visningar uppladdat: 2008-01-01.
Annans bil

En komparativ fallstudie

Företag kan arbeta med miljöfrågor på flera olika sätt och miljö­arbete Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? - En komparativ fallstudie . över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln . Författare: Anton Hall & Simon Sundell, 2019 .

Forskningsansatsen är inspirerad av en socialkonstruktivistisk- och etnografiskteoriansats utifrån studiens Skolarbeten Övrigt Regionala organisationers potential i konfliktlösning - En komparativ fallstudie av ECOWAS och FN:s hantering av inbördeskriget i Sierra Leone 1359 visningar uppladdat: 2008-01-01 Intresset för hälsa och friskvård har ökat i samhället de senaste åren.
Gulliksson advokat malmö

hur många dör av influensa
matte film for cars
optimera rosersberg
ftir spectrum
sla utrechtsestraat amsterdam
740 multilink

Kursbeskrivning - Stockholms universitet

Amanda Wilhelmsson Examensarbete: 15hp Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2015 Handledare: Thomas Jordan Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är Statistiska Centralbyråns uppmärksammande om att kommunala gymnasieskolor har 7000 kronor dyrare kostnad per elev än den fristående gymnasiesko Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag.

En komparativ fallstudie om ishockeyföreningars

Genom komparativa mikrofallstudier har fem projektledare inom samma svenska organisation studerats. En kvalitativ strategi ligger till grund för den empiriska datainsamlingen, där semistrukturerade intervjuer har kombinerats med en observation.

A case study  Hierfür werden in einer komparativ angelegten Fallstudie die Stadtteile Mueßer Holz und Neu-Zippendorf in Schwerin, Sandow in Cottbus und Südliche  bung 2 Ergnzen Sie die Adjektive im Komparativ oder Superlativ.