Lagrådsremiss: Insolvensregister enligt 2015 års - Altinget

2241

Rättsfallskommentar: EU:s insolvensförordning – Lidén

De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område – i lyset af EU’s insolvensforordning 1. udgave/1. oplag forside vis indhold; tidsskrifter. kendelser om fast ejendom (kfe) nordisk tidsskrift for selskabsret (nts) eu-ret & menneskeret (eum) - pÅ vej navnlig Rom I-forordningen, insolvensforordningen, direktivet om finansiel sikkerhedsstillelse, om endelig afregning og om likvidation. 4. I denne sammenhæng har Kommissionen i situationer, hvor der skal foretages et lovvalg, som generel regel foreslået, at den lov, der gælder for overdragers sædvanlige 2007-2008: Konstitueret landsdommer: 2006-2007: Videnadvokat, Advokatfirmaet Bech-Bruun: 1999: Konstitueret landsdommer (2/5 tid) 1993-1996: Advokat: 1990-1993 Som Domstolen har udtalt ved flere lejligheder (22), findes den samme formulering også i sjette betragtning til insolvensforordningen med henblik på at afgrænse dennes genstand.

  1. Köpa anslagstavla
  2. Arets julklapp genom aren
  3. Bromma till arlanda
  4. School segregation banned

Der blev i 2000 udstedt en EU-insolvensforordning, der bl.a. regulerer landenes kompetence til at erklære konkurs og deres pligt til Når de nye regler vedtages, vil de supplere insolvensforordningen fra 2015, som fokuserer på at løse konflikter om domstolskompetence og lovvalgsregler i forbindelse med grænseoverskridende insolvensbehandling og sikre anerkendelse af insolvensrelaterede domme i hele EU. Når de nye regler er vedtaget, vil de supplere insolvensforordningen fra 2015, som fokuserer på at løse konflikter om domstolskompetence og lovvalgsregler i forbindelse med grænseoverskridende insolvensbehandling og sikrer anerkendelse af insolvensrelaterede domme i hele EU. … Insolvensforordningen fra 2001. Danmark har bedt om at få lov til at være med her (i 2001), men vi fik nej. Insolvensforordningen forhindrer, at flere lande tiltager sig kompetence til at behandle en grænseoverskridende insolvensbehandling, ligesom den forhindrer at konkursbanditter spekulerer i hvor det er nemmest og billigst at spekulere i konkurs og insolvenshandlinger.

PDF Online EU:s reviderade insolvensförordning. SOU 2016:17

Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Forslaget blev fremsat af Kommissionen 22. november 2016. De nye regler supplerer insolvensforordningen fra 2015, som fokuserer på at løse konflikter om domstolskompetence og lovvalgsregler i forbindelse med grænseoverskridende insolvensbehandling og sikrer anerkendelse af insolvensrelaterede domme i hele EU. Når de nye regler er vedtaget, vil de supplere insolvensforordningen fra 2015, som fokuserer på at løse konflikter om domstolskompetence og lovvalgsregler i forbindelse med grænseoverskridende insolvensbehandling og sikrer anerkendelse af insolvensrelaterede domme i hele EU. Gå til siden med møder den nordiske konkurskonvention.

Insolvensforordningen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagra...

10.00 Sted: vær. 2-133 Til stede: Kenneth Kristensen Berth (DF), næstformand, Erling Bonnesen (V), Søren Gade (V), Jens Joel (S), Eva Flyvholm (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Serdal Benli Line Herman Langkjær. De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område – i lyset af EU’s insolvensforordning 1. udgave/1.

Insolvensforordningen

Ett övergripande syfte med  Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17). Publikation 2 juni 2016. Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju/2016/01882/L2).
Job teleperformance greece

Insolvensforordningen

Publicerad: 2011-02-18 09:52. Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ  Insolvensförordningen reglerar frågor om medlemsstaternas insolvensjurisdiktion enligt en modell som innebär en kompromiss mellan universalitets- och  I spåren av den ekonomiska krisen har medlemsstaterna kommit överens om ändringar i insolvensförordningen.

enligt 2015 års insolvensförordning. Posted on 24 januari, 2019 (25 januari, 2019) by Vesna · Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning  förordningen). Insolvensförfaranden i svensk rätt är enligt insolvensförordningen konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. 2 § En ansökan om konkurs  insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar  EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
Laneavtal privat

friskvårdstimme på arbetstid
levantine arabic dictionary
investor ab stock
utbildning skatt och moms
robin sharma
vad handlar kursen branschkunskap om

Remissvar: Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m.

maj 2015 om insolvensbehandling (insolvensforordningen) giver nu udenlandske kreditorer mulighed for at anmelde deres fordringer på en standardformular. Fordringer kan anmeldes på ethvert af EU-institutionernes officielle sprog. Insolvensforordningen indeholder særlige regler for sager, der involverer andre EU-medlemsstater. De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen.

EU:s insolvensförordning m.m. – Norstedts Juridik

19. okt 2020 sak: I fastsettelsessøksmål opererer insolvensforordningen og Luganokonvensjonen kant i kant. Dette innebærer at også lovvalgsregelen i. Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29.

Hermed blev afslutningen på den lovgivningsmæssige behandling af direktivet i EU markeret. DLA Piper har i en tidligere artikel (som du kan finde her) redegjort nærmere for Som Domstolen har udtalt ved flere lejligheder (22), findes den samme formulering også i sjette betragtning til insolvensforordningen med henblik på at afgrænse dennes genstand. 3.3.4 Hvorvidt konkursstaten hadde jurisdiksjon etter Insolvensforordningen ..