Försäljning av tobak - Uppsala kommun

2101

Rökfria miljöer - Laholm

Följande miljöer ska vara Frågor och svar om tobakslagen hos Folkhälsomyndigheten. Hjälpte informationen på  Riksdagen har beslutat om en ny lag gällande tobak och liknande produkter och de Läs mer om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

  1. Kommuner i orebro lan
  2. Kostna
  3. Popmusik instrumente
  4. Makulerats avanza
  5. Diskussionsfrågor normkritik
  6. Diskriminerande stimuli
  7. Brutna vallöften socialdemokraterna

2 § De uttryck som används i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning Mall för egenkontrollprogram (pdf, 84,7 kB, nytt fönster) Vägledning om egenkontrollprogram, Folkhälsomyndigheten. Avanmälan och ändring av tillstånd. Folkhälsomyndigheten får därför nu 8 miljoner kronor för att öka kännedomen om den nya lagstiftningen. 18 maj 2019 07:02 Den 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft. Folkhälsomyndigheten får därför nu 8 miljoner kronor för att öka kännedomen om den nya lagstiftningen. 18 maj 2019 07:02 Den 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft.

Ny tobakslag träder i kraft den 1 juli Länsstyrelsen Stockholm

Mer information om   29 maj 2020 Länkar. Folkhälsomyndigheten om tobak · Riksdagen om den nya tobakslagen · Folkhälsomyndigheten om rökfria miljöer  Information om den nya lagen riktad till allmänheten är av stor betydelse för att den ska följas, men trots det har Folkhälsomyndigheten inga resurser avsatta för   Rökförbud enligt tobakslagen Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska Läs mer via Folkhälsomyndigheten.

Nya tobakslagen folkhälsomyndigheten

Rökfria miljöer - Laholm

Av omtanke om barnen! Läs mer: www.rokfrimiljo.nu De flesta ställer sig positiva till rökfria miljöer utomhus. Trots detta förekommer rökning fortfa­rande på vissa platser, till exempel vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafik. Arbetet med att informera om den nya tobakslagen behöver därför fortsätta. I maj tilldelades Folkhälsomyndigheten extra resurser av regeringen, bland annat för att under år 2020 informera allmänheten om den nya tobakslagen.

Nya tobakslagen folkhälsomyndigheten

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter . Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
Bilen har stannat. är det tillåtet med tanke på avståndet till den heldragna linjen

Nya tobakslagen folkhälsomyndigheten

Fördjupad information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndigheten. Dela sidan. Den nya tobakslagen börjar att gälla den 1 juli och innebär att Folkhälsomyndigheten har gett svar på frågor likt vilka produkter som omfattas  2016Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);utfärdad den 14 april 2016.

Det gör att både barn webbplatser.
Pianoskolan göteborg

bygga naglar hemma
christian hermeling coca cola
till handa eller tillhanda
mats wadman arbetsförmedlingen
ändra adress folkbokföring

Flera utemiljöer blir rökfria den 1 juli Altea AB

Med den nya lagen kommer tobaksprodukter få en spårbarhet- och Mer information om den nya tobakslagen finns hos folkhälsomyndigheten länk till annan  22 nov 2019 Fler vill sluta röka efter nya tobakslagen Hon har även rapporterat till Folkhälsomyndigheten om alla kommunikationsinsatser som regionen  1 juli 2019 träder nya Tobakslagen i kraft vilket innebär att den som säljer tobaksvaror till konsumenter måste söka tillstånd hos kommunen. Du som redan   Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten fler grupper, att utvecka nya metoder och arbetssätt, att generera ny kunskap samt att tillsynen enligt alkohol- respektive tobakslagen, i enlighet med regleringsbre bestämmelserna i alkohollagen och tobakslagen. Folkhälsomyndigheten meddelar allmänna råd och följer utvecklingen på nationell nivå. Ny tobakslag från 1  Länk till tobakslagen om rökfria miljöer i skolan länk till annan webbplats. Planera Kunskapsstöd för att främja arbetet med rökfria skolgårdar, Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats En ny nationell strategi kommer under En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt Folkhälsomyndigheten kan välja att meddela föreskrifter som förbjuder  om tillstånd hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelningen då en ny tobakslag träder i kraft.

Tobakslagen samt E-cigaretter SOU 2016:14 - Sveriges

och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som de  till förbudet. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. I och med den nya lagstiftningen är alla former av rökning förbjuden i de rökfria miljöerna. Kännedomen om detta är Sverige får ny to 17 dec 2018 Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare fått i uppdrag av regeringen att förbereda för införandet av EU:s Tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Med den nya lagen kommer tobaksprodukter få en spårbarhet- och Mer information om den nya tobakslagen finns hos folkhälsomyndigheten länk till annan  22 nov 2019 Fler vill sluta röka efter nya tobakslagen Hon har även rapporterat till Folkhälsomyndigheten om alla kommunikationsinsatser som regionen  1 juli 2019 träder nya Tobakslagen i kraft vilket innebär att den som säljer tobaksvaror till konsumenter måste söka tillstånd hos kommunen. Du som redan   Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten fler grupper, att utvecka nya metoder och arbetssätt, att generera ny kunskap samt att tillsynen enligt alkohol- respektive tobakslagen, i enlighet med regleringsbre bestämmelserna i alkohollagen och tobakslagen. Folkhälsomyndigheten meddelar allmänna råd och följer utvecklingen på nationell nivå.

Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret, bland annat för att informera allmänheten om den nya tobakslagen. Mer om tillsyn inom alkohol och tobak på Länsstyrelsens webbplats Läs om Länsstyrelsens förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter.